Acht van Bladel

The oldest classic race for juniors in the Netherlands
June 30th, July 1st and July 2nd 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

The oldest classic race for juniors in the Netherlands
June 30th, July 1st and July 2nd 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

output-onlinepngtools (6)
Logo_Kleur
June 30th, July 1st and July 2nd 2023

Menu

Reglement 2023

Article 1: Participation and Organisation 

De 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023 staat open voor renners uit de categorie junioren van Nationale selecties, Districtsselecties en Verenigingen- c.q. Clubploegen en wordt verreden volgens De 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023 staat open voor renners uit de categorie junioren van Nationale- , Regionale – , Club – en Mix Teams en wordt verreden volgens de reglementen van de UCI, de aanwijzingen van de Politie en de navolgende bepalingen. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 renners. De 72e BESTRONICS Acht van Bladel wordt verreden van 30 juni tot en met 2 juli 2023. Deze wedstrijd is voorbehouden aan renners die tot de categorie “Junior Mannen” behoren. Alle renners dienen te zijn geboren in 2005 of in 2006. De wedstrijd is een wegwedstrijd, categorie UCI “Men Juniors 2.1”.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Bladel, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken ter inzage bij de secretaris van de organisatie. 

Article 2: Classifications 

The following classifications shall apply: 
1. Overall individual classification (Yellow jersey) 
2. Points classification (Orange jersey) 
3. Sprint classification (Blue jersey) 
4. Youth classification (White jersey) 
5. Combination classification (Red Jersey) 
6. Cobblestone classification (Grey jersey) 
7. Eerste buitenlandse renner per etappe (rood-wit geblokte trui) 
8. Team classification (no Jerseys) 

Alle klassementen worden voorafgegaan door dagklassementen, die als zodanig worden aangegeven. Indien een renner leider is in meerdere klassementen, wordt de leiderstrui in de daarop volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner. 

The ranking of the sweaters is in order listed; 1. Yellow Jersey – 2. Orange Jersey – 3. White Jersey – 4. Blue Jersey – 5. Red- Jersey – 6. Grey Jersey. If a rider is in multiple rankings, then the leader Jersey of the highest rank order are worn. The sweaters of the/the other classification(s) go on to the next rider in goes/relevant rank. Obviously, not this scheme for the final ranking in the rankings, where the prizes are awarded according to the rank. 
1. Gele Trui – 2. Groene Trui – 3. Witte Trui – 4. Blauwe Trui – 5. Rode Trui – 6. Grijze Trui. 

Article 3: Overall Individual Classification (Yellow Jersey) 

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der gemaakte tijden per wedstrijdonderdeel vast te stellen. De behaalde tijdsvergoedingen worden daarom afgetrokken, eventuele straftijd wordt daarbij geteld. Tijdsvergoedingen worden toegekend aan de renners die de plaatsen 1, 2 en 3 in het dagklassement bezetten. De vergoeding bedraagt respectievelijk 10, 6 en 4 seconden in de 1ste en 2de etappe. In de 3de etappe worden respectievelijk 6, 4 en 2 seconden toegekend. In de tijdrit kunnen geen bonificatie seconden worden behaald. De seconden gewonnen in de sprints tellen eveneens mee. In geval van gelijkheid van tijden wordt de klassering bepaald, door de honderdste van een seconde geregistreerd in de tijdrit. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

Article 4: Points Classification (Orange Jersey) 

In all stages the first fifteen classified riders points awarded according to the scale: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. the ranking is determined by summing the number of achieved points. At the following criteria will be used to the equality riders to divorce: 
1. the number of stage wins; 
2. the rash generally Individually Classification on time. 

Artikel 5: Algemeen Sprintklassement (blauwe trui) (voor Sprints, zie na artikel 31)  

In the 1st stage will be two sprints are held in places, which are listed in the route description. In the 2nd stage is there but 3 sprints race. And in the 3rd stage will be one sprint race. To the first three classed riders are 3, 2 and 1 point respectively per sprint awarded, as well as 3, 2 and 1 second time fee, that is counted in the overall individual standings. The sprint classification is obtained by summing the daily points attributed per cyclist. 
General sprint classification is determined by the number of points about the stages ridden. At the following criteria will be used to the equality riders to divorce: 1. the number of first places in the sprints; 2. the rash generally Individually Classification on time. 
The rider who leads in the overall individual sprint classification is obliged to wear the Blue leader's jersey made available by the organization. 

Article 6: Young Rider Classification (White Jersey) 

Youth rider classification is generally equivalent to the General individual classification are classified, with the proviso that only riders who are born in 2006. The rider who leads in the overall younger sprint classification is obliged to wear the White leader's jersey made available by the organization. 

Article 7: Combination Classification (Red Jersey) 

Voor het Combinatieklassement geldt dat 1e plaats is 1 punt, 2e plaats is 2 punten etc. en een renner moet in alle drie de klassementen voorkomen, te weten het Algemeen Individueel klassement, het Algemeen Sprintklassement en het Algemeen Puntenklassement. Degene met het minimaal aantal punten, is de winnaar van het klassement. 
Bij gelijkheid van het aantal punten zijn de honderdste van de tijdrit bepalend. Daarna de rituitslag laatste etappe. 

Artikel 8: Algemeen Kasseienklassement (grijze trui) (voor Sprints, zie na artikel 31) 

The General Individual Cobblestones Classification is made on the basis of points that can be earned in the 1st, 2th and 3th stage on the cobblestones, which are marked by signs (see route description). The points are awarded as follows.
1st place - 5 points 
2nd place - 3 points 
3rd place - 2 points 
4th place - 1 point  
In case of equality of points in the General Individual Cobblestones Classification, the number of first places are decisive. When this number is equal the last first place will be decisive.  

Artikel 9: Eerste buitenlandse renner per etappe (rood-wit geblokte trui)

De renner wordt dagelijks gehuldigd, echter de trui mag NIET worden gedragen in de wedstrijd. 

Artikel 10: AVG; privacyverklaring

De organisatie heeft een privacyverklaring. Hierin is o.a. opgenomen dat foto’s van deelnemers gebruikt. Voor alle mediadoelen in de breedste zin van het woord (hierbij te denken aan website, social media, de technische gids of de rondekrant). Deelnemers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van de organisatie. 

Artikel 11: Ploegenklassement 

The day teams standings will be determined by the sum of the three best times of the riders of the team in the stage-rash. No decision in the case that this brings the teams will be classified in the order placement by the sum of the digits of the three best riders in the stage-rash. It follows again no decision, the teams ranking will be according to the place of the best rider in the stage-rash. General team ranking shall be calculated on the basis of the sum of the results obtained by the teams in the Day classifications of the stages. In the event that this is not a decision brings the following criteria will be used to separate the teams themselves: 
1. by the number of first places in the day teams rankings; Regulation 
2. by the number of second places in the dayteams rankings, etc. 
3. no decision again, then it follows the teams ranking will be according to the place of the best cyclist in General Individual classification. 

Artikel 12: Wagen koersdirecteur

The course director's car shall drive in front of the peloton during the naturalisation period.
Vanuit deze wagen zal de koers worden geopend. Er dient gepast afstand te worden gehouden van de wagens in de koers. Hij die denkt tegen de bumper van de wagen van de koersdirecteur te moeten rijden, wordt direct uit koers genomen en de schade zal verhaald worden op desbetreffende renner.

Artikel 13: Verboden rijwijzen 

Het is verboden te rijden op voet- en rijwielpaden die niet nadrukkelijk zijn opgenomen – en als zodanig vermeld – in het etappeschema. Het passeren van gesloten spoorwegovergangen is verboden. Renners zijn verplicht aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen, de koersdirecteur en van het begeleidend detachement van de politie te volgen.

Artikel 14: Huldigingen 

De renners die voor een huldiging in aanmerking komen, zijn verplicht zich vijf minuten na beëindiging van een wedstrijdonderdeel naar het erepodium te begeven teneinde deel te nemen aan de huldiging. Gehuldigd zullen worden: de etappewinnaar en de leiders van de klassementen. Alle huldigingen vinden in de nabijheid van de start/finish in de omgeving op het Rond Deel.  Na de 4e etappe worden gehuldigd de etappewinnaar en de eerste 3 van het eindklassement, alsmede de winnaars van de overige klassementen. 

Artikel 15: Tijdlimieten 

For all races, a time limit of 12% percent. The match Commissioners have the authority to depart from this provision in the event of special circumstances. For the time trials, a broader limit applies 33% in de tijdrit), komen niet voor enig klassement in aanmerking. Hierin mag door het college van commissarissen, in geval van buitengewone omstandigheden en in overleg met de organisatie, worden afgeweken. In geval van een als terecht waargenomen incident in de laatste drie kilometer van een etappe zal(zullen) de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich bevonden op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen zullen worden bepaald door de volgorde waarin hij of zij eindstreep passeert(passeren). 

Artikel 16: Straffen 

Overtredingen van het reglement worden bestraft volgens de daarvoor door de UCI vastgestelde regels. 

Artikel 17: Anti-doping 

Adres; het Rond Deel 10, Bladel, coördinator tel. +31(0)6-29753093.

Artikel 18: Ploegen 

Een ploeg houdt op als zodanig te bestaan, als minder dan drie renners van die ploeg in de wedstrijd zijn. De wedstrijdleider heeft het recht de auto van de desbetreffende ploegleider uit de wedstrijd te halen. De hulpverlening aan de overgebleven renners van die ploeg wordt in dat geval toevertrouwd aan een ploegleider van een andere ploeg in overleg. De ploeg is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Artikel 19: Wedstrijdschema 

The stage schedule is as follows: 
1. etappe: 3 omlopen, 108,6 km, start 18.00 uur vrijdag 30 juni 2023 in Bladel. 
2. etappe: 2 omlopen, 120,5 km, start 13.30 uur zaterdag 1 juli 2023 in Lierop. 
3. etappe: 4 omlopen,   92,6 km, start 09.30 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 
4. etappe: Individuele tijdrit, 8,6 km, 1e start 15.00 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 

Artikel 20: Verzet / versnelling 

Met ingang van 1 januari 2023 is het verzet vrij te kiezen. Er zal dan ook geen verzetscontrole plaatsvinden.

Artikel 21: Volgerskaravaan en verkeersregelement  

Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen dient in het bezit te zijn van een geldige licentie. Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige WA-verzekering te bezitten. Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Zij moeten zoveel mogelijk rechts op de weg rijden. De aanwijzingen van de begeleidende politie, jury, verkeersregelaars, wedstrijdleiding of organisatie dienen stipt te worden opgevolgd. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een verplichte organisatiesticker en/of nummer, stellen de voertuigen zich op aanwijzingen van de organisator op. Alle volgwagens worden eveneens voorzien van de door de KNWU beschikbaar gestelde stroken met functievermelding, zoals wedstrijdleider, jury, materiaal, organisatie, pers, etc. Wagens of motoren welke niet zijn voorzien van de genoemde organisatie- en/of KNWU stroken, zullen direct uit de wedstrijd worden verwijderd. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de auto van de ronde-arts en een neutrale materiaalwagen; hierna volgen de auto’s van de ploegleiders op volgorde van wagennummer.
The broom wagon (the last car in the race) is recognisable by its green flag. 

Artikel 22: Ploegenpresentatie en tekenen van de presentielijst 

Op vrijdag 30 juni 2023 voor aanvang van de eerste etappe is er een ploegen presentatie voor het Op vrijdag 30 juni 2023 voor aanvang van de eerste etappe is er een ploegenpresentatie voor het gemeentehuis van Bladel op de Markt. De ploegenpresentatie begint om 16:30 uur. Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van elke etappe dienen de renners de presentielijst te tekenen. Het niet tekenen van de presentielijst betekent dat de renner niet is vertrokken, en zal derhalve niet in de uitslagen worden opgenomen. Voor de tijdrit is WEL een materiaalcontrole volgens het regelement van de UCI.

Artikel 23: Juryvergadering

The jury meeting will take place at 14.15 p.m. on Friday 24th june 2022: in Town hall of Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. 
Op vrijdag: 30 juni 2023 om 14:30 uur in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. 
Op zaterdag: 1 juli 2023 om 12:00 uur in Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop. 
Op zondag: 2  juli 2023 om 12:30 uur bij Firma Schippers nabij van de Finish, Rond Deel 12, 5531 AH Bladel. 

Artikel 24: Ploegleidersvergadering

De ploegleidersvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni 2023 om 15.15 uur in de raadszaal (permanence) van het gemeentehuis Bladel, Markt te Bladel. Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

Artikel 25: Afvalzone en bevoorrading 

Om milieuvervuiling tegen te gaan is er in elke etappe een afvalzone ingericht. Deze zone is vlak voor en vlak na de bevoorradingszone aangeduid met borden. De renners kunnen hier hun afval kwijt welke direct na de wedstrijd door de organisatie wordt opgeruimd. Renners die hun afval toch buiten de zone dumpen, riskeren een boete.

Artikel 26: Medische Verzorging 

De medische verzorging tijdens de wedstrijddagen is in handen van dr. W. Sanders en Ambulance Event Service te Vlierden en de Stg. Evenementen EHBO de Kempen bij de finish. 
The hospitals and phone numbers in the area are: 
Catherina hospital, Michelangelolaan 2, Eindhoven Tel. nr. +31 (0)40-2399111 
Maxima Medisch Centrum, De Run 4600, Veldhoven     tel.nr. 040-8888000 
Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg    tel.nr. 013-5391313 
Event Service, 162, Ambulance Vlierdenseweg 162, 5756 AC Vlierden tel.nr. 06-53205317.

Artikel 26: Rugnummers en Transponders 

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vrijdag 30 juni 2023, tussen 13.00 uur en 14.15 uur in het gemeentehuis Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel, “permanence”.
De renners zijn verplicht transponders te gebruiken. Bij internationale wedstrijden worden de transponders door de KNWU beschikbaar gesteld en dienen alle teams deze te bevestigen. Ook in de tijdrit wordt gereden met transponders. (Nederlandse) renners die al beschikken over een eigen transponder worden geacht deel te nemen met hun eigen transponder. Elke ploeg dient na afloopvan de 4e etappe alle transponders die in bruikleen zijn uitgegeven in te leveren bij de Jury. Het niet inleveren van de transponders heeft gevolgen voor de uitbetaling van het prijzengeld.

Artikel 28: Radiofrequentie: 155.9375 

De radiotour zal uitzenden op de frequentie Mhz. 155.9375. Tijdens de wedstrijd is het, conform het UCI reglement (artikel 2.2.024), verboden om door middel van radioverbindingen en andere technische middelen, informatie met de renners uit te wisselen. De renners worden van (eventuele) tijdsverschillen in de wedstrijd op de hoogte gebracht door de organisatie aangewezen tijdschrijver.

Artikel 29: Neutrale auto’s

De wedstrijd zal ondersteund worden door 2 neutrale auto’s van  NTH Vision.

Artikel 30: Kleedruimte 

Kleedruimte te vinden aan de Bossingel, Bladel bij voetbalvereniging, Bladella.

Artikel 31: Onvoorzienbare omstandigheden en andere bijzondere zaken 

In all cases these regulations do not provide for the officials will decide in technical matters and the organizer in others.  
The organization is not responsible for any damage due to falls or damage due to other special matters no matter the cause during or after the race. Every rider deems to act in a responsible way as can be expected from a rider. Riders who misbehave can be disqualified by the jury and/or the organization. 

Kasseien Sprints

1e etappeDoorkomstNog te verrijden km   nr en Plaats
1e kasseien sprint18:40:058233  Net voor afslag De Hoeve – Polderdijk
2e kasseien sprint19:31:1946,233 Net voor afslag De Hoeve – Polderdijk
    
    
2e etappe      Plaats
1e kasseien sprint14:45:4262,264  Einde kasseienstrook Kappelerpad
2e kasseien sprint15:28:4032,2110 Einde kasseienstrook Hulselseweg
3e kasseien sprint15:46:3519,7110 Einde kasseienstrook Hulselseweg
    
3e etappe    Nr en Plaats
1e kasseien sprint9:40:1785,4 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg
2e kasseien sprint10:07:2166,5 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg
3e kasseien sprint10:36:5845,5 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg

SPRINT Klassement

1e etappeDoorkomstNog te verrijden km  Nr en Plaats
1e doorkomst18:52:0773,6  51 Rond Deel
2e doorkomst19:43:2137,8  51 Rond Deel
Alle sprints op de finish    51 Rond Deel
    
    
2e etappeDoorkomstNog te verrijden km    Plaats
1e Tussensprint14:04:1591,2 28 Provinciale Weg, t.h.v. Boom
Events
2e Tussensprint15:10:2045 100 Viaduct A67 De Pan
3e Tussensprint15:39:0025 116 Op Finish, Rond Deel
    
3e etappeDoorkomstNog te verrijden km    Plaats
1e Tussensprint9:56:1274,3 61 Op Finish, Rond Deel