Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

output-onlinepngtools (6)
Logo_Kleur
June 30th, July 1st and July 2nd 2023

Menu

Reglement 2023

Artikel 1: Naam en Reglement 

De 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023 staat open voor renners uit de categorie junioren van Nationale selecties, Districtsselecties en Verenigingen- c.q. Clubploegen en wordt verreden volgens De 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023 staat open voor renners uit de categorie junioren van Nationale- , Regionale – , Club – en Mix Teams en wordt verreden volgens de reglementen van de UCI, de aanwijzingen van de Politie en de navolgende bepalingen. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 renners. De 72e BESTRONICS Acht van Bladel wordt verreden van 30 juni tot en met 2 juli 2023. Deze wedstrijd is voorbehouden aan renners die tot de categorie “Junior Mannen” behoren. Alle renners dienen te zijn geboren in 2005 of in 2006. De wedstrijd is een wegwedstrijd, categorie UCI “Men Juniors 2.1”.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Bladel, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken ter inzage bij de secretaris van de organisatie. 

Artikel 2: Klassementen 

De volgende klassementen zijn van toepassing: 
1. Algemeen Individueel Klassement (gele trui) 
2. Algemeen Puntenklassement (oranje trui) 
3. Algemeen Sprintklassement (blauwe trui) 
4. Algemeen Jongerenklassement (witte trui) 
5. Algemeen Combinatieklassement (rode trui) 
6. Algemeen Kasseienklassement (grijze trui) 
7. Eerste buitenlandse renner per etappe (rood-wit geblokte trui) 
8. Algemeen Ploegenklassement (geen truien) 

Alle klassementen worden voorafgegaan door dagklassementen, die als zodanig worden aangegeven. Indien een renner leider is in meerdere klassementen, wordt de leiderstrui in de daarop volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner. 

Bij bepaling van de diverse klassementen wordt de volgende rangorde aangehouden: 
1. Gele Trui – 2. Groene Trui – 3. Witte Trui – 4. Blauwe Trui – 5. Rode Trui – 6. Grijze Trui. 

Artikel 3: Individueel klassement (gele trui) 

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der gemaakte tijden per wedstrijdonderdeel vast te stellen. De behaalde tijdsvergoedingen worden daarom afgetrokken, eventuele straftijd wordt daarbij geteld. Tijdsvergoedingen worden toegekend aan de renners die de plaatsen 1, 2 en 3 in het dagklassement bezetten. De vergoeding bedraagt respectievelijk 10, 6 en 4 seconden in de 1ste en 2de etappe. In de 3de etappe worden respectievelijk 6, 4 en 2 seconden toegekend. In de tijdrit kunnen geen bonificatie seconden worden behaald. De seconden gewonnen in de sprints tellen eveneens mee. In geval van gelijkheid van tijden wordt de klassering bepaald, door de honderdste van een seconde geregistreerd in de tijdrit. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

Artikel 4: Puntenklassement (oranje trui) 

In alle etappes worden aan de eerste vijftien geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het klassement wordt bepaald door optelling van het behaalde aantal punten. Bij gelijkheid zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden: 
1. Het aantal etappeoverwinningen; 
2. De uitslag in het Algemeen individueel klassement op tijd. 

Artikel 5: Algemeen Sprintklassement (blauwe trui) (voor Sprints, zie na artikel 31)  

In eerste etappe zijn er twee sprints en in de tweede etappe zullen er drie sprints worden verreden op plaatsen, die staan vermeld in de routebeschrijving. In de derde etappe wordt er maar 1 sprint verreden, deze is in de 1e ronde. Aan de eerste drie geklasseerde renners worden per sprint respectievelijk 3, 2 en 1 punt toegekend, alsmede 3, 2 en 1 seconde tijdvergoeding, die wordt meegeteld in het algemeen individueel klassement. Het dagelijks sprintklassement wordt verkregen door optelling van de toegekende punten per renner. 
Het algemeen sprintklassement wordt bepaald door het aantal punten over de gereden etappes. 
Bij gelijkheid aan punten wordt de winnaar van de laatst gehouden sprint als eindwinnaar aangewezen. 

Artikel 6: Algemeen Jongerenklassement (witte trui) 

Het algemeen jongerenklassement is gelijk te stellen aan het algemeen individueel klassement, met dien verstande dat alleen renners worden geklasseerd die geboren zijn in 2006. 

Artikel 7: Algemeen Combinatieklassement (rode trui) 

Voor het Combinatieklassement geldt dat 1e plaats is 1 punt, 2e plaats is 2 punten etc. en een renner moet in alle drie de klassementen voorkomen, te weten het Algemeen Individueel klassement, het Algemeen Sprintklassement en het Algemeen Puntenklassement. Degene met het minimaal aantal punten, is de winnaar van het klassement. 
Bij gelijkheid van het aantal punten zijn de honderdste van de tijdrit bepalend. Daarna de rituitslag laatste etappe. 

Artikel 8: Algemeen Kasseienklassement (grijze trui) (voor Sprints, zie na artikel 31) 

Het Kasseienklassement wordt samengesteld aan de hand van punten, die kunnen worden verdiend in de 1e, 2e en 3e etappe op de kasseistroken, die middels borden zijn gemarkeerd (zie route-aanduiding).  De punten zijn als volgt te verdienen: 
1e plaats  – 5 punten 
2e plaats  - 3 punten 
3e plaats – 2 punten 
4e plaats – 1 punt 
In geval van gelijkheid zijn het aantal behaalde eerste plaatsen beslissend. Indien het aantal eerste plaatsen gelijk is, dan is de laatst behaalde eerste plaats beslissend.  

Artikel 9: Eerste buitenlandse renner per etappe (rood-wit geblokte trui)

De renner wordt dagelijks gehuldigd, echter de trui mag NIET worden gedragen in de wedstrijd. 

Artikel 10: AVG; privacyverklaring

De organisatie heeft een privacyverklaring. Hierin is o.a. opgenomen dat foto’s van deelnemers gebruikt. Voor alle mediadoelen in de breedste zin van het woord (hierbij te denken aan website, social media, de technische gids of de rondekrant). Deelnemers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van de organisatie. 

Artikel 11: Ploegenklassement 

Het Dagploegenklassement zal worden bepaald door de som van de drie beste tijden van de renners van de betreffende ploeg in de etappe-uitslag. In het geval dat dit geen beslissing brengt zullen de ploegen in de volgorde geklasseerd worden door de som van de plaatsingscijfers van de drie beste renners in de etappe-uitslag. Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in de etappe-uitslag. Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de door de ploegen behaalde resultaten in de dagklassementen van de etappes. In geval dat dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de ploegen onderling te scheiden: 
1. door het aantal eerste plaatsen in de dagploegenklassementen; 
2. door het aantal tweede plaatsen in de dagploegenklassementen, enz. 
3. volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in het Algemeen Individueel Klassement. 

Artikel 12: Wagen koersdirecteur

De wagen van de koersdirecteur zal in de neutralisatie voor het peloton rijden.
Vanuit deze wagen zal de koers worden geopend. Er dient gepast afstand te worden gehouden van de wagens in de koers. Hij die denkt tegen de bumper van de wagen van de koersdirecteur te moeten rijden, wordt direct uit koers genomen en de schade zal verhaald worden op desbetreffende renner.

Artikel 13: Verboden rijwijzen 

Het is verboden te rijden op voet- en rijwielpaden die niet nadrukkelijk zijn opgenomen – en als zodanig vermeld – in het etappeschema. Het passeren van gesloten spoorwegovergangen is verboden. Renners zijn verplicht aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen, de koersdirecteur en van het begeleidend detachement van de politie te volgen.

Artikel 14: Huldigingen 

De renners die voor een huldiging in aanmerking komen, zijn verplicht zich vijf minuten na beëindiging van een wedstrijdonderdeel naar het erepodium te begeven teneinde deel te nemen aan de huldiging. Gehuldigd zullen worden: de etappewinnaar en de leiders van de klassementen. Alle huldigingen vinden in de nabijheid van de start/finish in de omgeving op het Rond Deel.  Na de 4e etappe worden gehuldigd de etappewinnaar en de eerste 3 van het eindklassement, alsmede de winnaars van de overige klassementen. 

Artikel 15: Tijdlimieten 

Alle renners die de wedstrijd beëindigen met een grotere achterstand dan reglementair is toegestaan ( 12% van de winnende tijd in een etappe en 33% in de tijdrit), komen niet voor enig klassement in aanmerking. Hierin mag door het college van commissarissen, in geval van buitengewone omstandigheden en in overleg met de organisatie, worden afgeweken. In geval van een als terecht waargenomen incident in de laatste drie kilometer van een etappe zal(zullen) de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich bevonden op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen zullen worden bepaald door de volgorde waarin hij of zij eindstreep passeert(passeren). 

Artikel 16: Straffen 

Overtredingen van het reglement worden bestraft volgens de daarvoor door de UCI vastgestelde regels. 

Artikel 17: Anti-doping 

Adres; het Rond Deel 10, Bladel, coördinator tel. +31(0)6-29753093.

Artikel 18: Ploegen 

Een ploeg houdt op als zodanig te bestaan, als minder dan drie renners van die ploeg in de wedstrijd zijn. De wedstrijdleider heeft het recht de auto van de desbetreffende ploegleider uit de wedstrijd te halen. De hulpverlening aan de overgebleven renners van die ploeg wordt in dat geval toevertrouwd aan een ploegleider van een andere ploeg in overleg. De ploeg is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Artikel 19: Wedstrijdschema 

Het etappeschema luidt als volgt: 
1e etappe: 3 omlopen, 108,6 km, start 18.00 uur vrijdag 30 juni 2023 in Bladel. 
2e etappe: 2 omlopen, 120,5 km, start 13.30 uur zaterdag 1 juli 2023 in Lierop. 
3e etappe: 4 omlopen,   92,6 km, start 09.30 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 
4e etappe: Individuele tijdrit, 8,6 km, 1e start 15.00 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 

Artikel 20: Verzet / versnelling 

Met ingang van 1 januari 2023 is het verzet vrij te kiezen. Er zal dan ook geen verzetscontrole plaatsvinden.

Artikel 21: Volgerskaravaan en verkeersregelement  

Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen dient in het bezit te zijn van een geldige licentie. Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige WA-verzekering te bezitten. Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Zij moeten zoveel mogelijk rechts op de weg rijden. De aanwijzingen van de begeleidende politie, jury, verkeersregelaars, wedstrijdleiding of organisatie dienen stipt te worden opgevolgd. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een verplichte organisatiesticker en/of nummer, stellen de voertuigen zich op aanwijzingen van de organisator op. Alle volgwagens worden eveneens voorzien van de door de KNWU beschikbaar gestelde stroken met functievermelding, zoals wedstrijdleider, jury, materiaal, organisatie, pers, etc. Wagens of motoren welke niet zijn voorzien van de genoemde organisatie- en/of KNWU stroken, zullen direct uit de wedstrijd worden verwijderd. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de auto van de ronde-arts en een neutrale materiaalwagen; hierna volgen de auto’s van de ploegleiders op volgorde van wagennummer.
De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de wedstrijdkaravaan) is herkenbaar aan een GROENE VLAG. 

Artikel 22: Ploegenpresentatie en tekenen van de presentielijst 

Op vrijdag 30 juni 2023 voor aanvang van de eerste etappe is er een ploegen presentatie voor het Op vrijdag 30 juni 2023 voor aanvang van de eerste etappe is er een ploegenpresentatie voor het gemeentehuis van Bladel op de Markt. De ploegenpresentatie begint om 16:30 uur. Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van elke etappe dienen de renners de presentielijst te tekenen. Het niet tekenen van de presentielijst betekent dat de renner niet is vertrokken, en zal derhalve niet in de uitslagen worden opgenomen. Voor de tijdrit is WEL een materiaalcontrole volgens het regelement van de UCI.

Artikel 23: Juryvergadering

De juryvergadering zal plaatsvinden: 
Op vrijdag: 30 juni 2023 om 14:30 uur in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. 
Op zaterdag: 1 juli 2023 om 12:00 uur in Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop. 
Op zondag: 2  juli 2023 om 12:30 uur bij Firma Schippers nabij van de Finish, Rond Deel 12, 5531 AH Bladel. 

Artikel 24: Ploegleidersvergadering

De ploegleidersvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni 2023 om 15.15 uur in de raadszaal (permanence) van het gemeentehuis Bladel, Markt te Bladel. Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

Artikel 25: Afvalzone en bevoorrading 

Om milieuvervuiling tegen te gaan is er in elke etappe een afvalzone ingericht. Deze zone is vlak voor en vlak na de bevoorradingszone aangeduid met borden. De renners kunnen hier hun afval kwijt welke direct na de wedstrijd door de organisatie wordt opgeruimd. Renners die hun afval toch buiten de zone dumpen, riskeren een boete.

Artikel 26: Medische Verzorging 

De medische verzorging tijdens de wedstrijddagen is in handen van dr. W. Sanders en Ambulance Event Service te Vlierden en de Stg. Evenementen EHBO de Kempen bij de finish. 
De ziekenhuizen en telefoonnummers in de omgeving zijn: 
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven tel.nr. 040-2399111 
Maxima Medisch Centrum, De Run 4600, Veldhoven     tel.nr. 040-8888000 
Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg    tel.nr. 013-5391313 
Event Service, 162, Ambulance Vlierdenseweg 162, 5756 AC Vlierden tel.nr. 06-53205317.

Artikel 26: Rugnummers en Transponders 

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vrijdag 30 juni 2023, tussen 13.00 uur en 14.15 uur in het gemeentehuis Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel, “permanence”.
De renners zijn verplicht transponders te gebruiken. Bij internationale wedstrijden worden de transponders door de KNWU beschikbaar gesteld en dienen alle teams deze te bevestigen. Ook in de tijdrit wordt gereden met transponders. (Nederlandse) renners die al beschikken over een eigen transponder worden geacht deel te nemen met hun eigen transponder. Elke ploeg dient na afloopvan de 4e etappe alle transponders die in bruikleen zijn uitgegeven in te leveren bij de Jury. Het niet inleveren van de transponders heeft gevolgen voor de uitbetaling van het prijzengeld.

Artikel 28: Radiofrequentie: 155.9375 

De radiotour zal uitzenden op de frequentie Mhz. 155.9375. Tijdens de wedstrijd is het, conform het UCI reglement (artikel 2.2.024), verboden om door middel van radioverbindingen en andere technische middelen, informatie met de renners uit te wisselen. De renners worden van (eventuele) tijdsverschillen in de wedstrijd op de hoogte gebracht door de organisatie aangewezen tijdschrijver.

Artikel 29: Neutrale auto’s

De wedstrijd zal ondersteund worden door 2 neutrale auto’s van  NTH Vision.

Artikel 30: Kleedruimte 

Kleedruimte te vinden aan de Bossingel, Bladel bij voetbalvereniging, Bladella.

Artikel 31: Onvoorzienbare omstandigheden en andere bijzondere zaken 

In gevallen waarin het UCI reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijd-commissarissen over wedstrijd technische zaken. De organisatie beslist (eventueel) samen met de begeleidende politieorganisatie over alle overige aangelegenheden.  
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door valpartijen of schade door andere bijzondere omstandigheden van welke aard dan ook, welke zich voor, tijdens of direct na de wedstrijd kunnen voordoen. Iedere deelnemer wordt verder geacht zich te gedragen zoals normaal gesproken van een deelnemer mag worden verwacht. Deelnemers welke zich misdragen kunnen door de jury en/of organisatie van (verdere) deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten. 

Kasseien Sprints

1e etappeDoorkomstNog te verrijden km   nr en Plaats
1e kasseien sprint18:40:058233  Net voor afslag De Hoeve – Polderdijk
2e kasseien sprint19:31:1946,233 Net voor afslag De Hoeve – Polderdijk
    
    
2e etappe      Plaats
1e kasseien sprint14:45:4262,264  Einde kasseienstrook Kappelerpad
2e kasseien sprint15:28:4032,2110 Einde kasseienstrook Hulselseweg
3e kasseien sprint15:46:3519,7110 Einde kasseienstrook Hulselseweg
    
3e etappe    Nr en Plaats
1e kasseien sprint9:40:1785,4 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg
2e kasseien sprint10:07:2166,5 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg
3e kasseien sprint10:36:5845,5 25 Dorpsplein- Hoogmierdseweg

SPRINT Klassement

1e etappeDoorkomstNog te verrijden km  Nr en Plaats
1e doorkomst18:52:0773,6  51 Rond Deel
2e doorkomst19:43:2137,8  51 Rond Deel
Alle sprints op de finish    51 Rond Deel
    
    
2e etappeDoorkomstNog te verrijden km    Plaats
1e Tussensprint14:04:1591,2 28 Provinciale Weg, t.h.v. Boom
Events
2e Tussensprint15:10:2045 100 Viaduct A67 De Pan
3e Tussensprint15:39:0025 116 Op Finish, Rond Deel
    
3e etappeDoorkomstNog te verrijden km    Plaats
1e Tussensprint9:56:1274,3 61 Op Finish, Rond Deel