Logo STG FC

71ste Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
25-26-27 juni 2021

Reglement 2021

Artikel 1: Naam en reglement

De 71e HAPERT Acht van Bladel 2021 staat open voor renners uit de categorie junioren van Internationale selecties, Districtsselecties en Verenigingen- c.q. Clubploegen en wordt verreden volgens de reglementen van de UCI en de KNWU, de jaarlijkse bepalingen van de KNWU, de aanwijzingen van de politie en de navolgende bepalingen. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 renners. De 71e HAPERT Acht van Bladel zal worden verreden van 25 juni tot en met 27 juni 2021. De 71e HAPERT Acht van Bladel wordt georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage bij de secretaris van de organisatie.

Artikel 2: Klassementen

De volgende klassementen zijn van toepassing:

1. Algemeen Individueel Klassement (gele trui)
2. Algemeen Puntenklassement (groene trui)
3. Algemeen Sprintklassement (blauwe trui)
4. Algemeen Jongerenklassement (witte trui)
5. Algemeen Combinatieklassement (rood-wit blokjes, brabant trui)
6. Strijdlustige Renner (rode trui)
7. Algemeen Ploegenklassement (geen truien)

Alle klassementen worden voorafgegaan door dagklassementen, die als zodanig worden aangegeven. De leiders zijn verplicht de truien van de betreffende klassementen te dragen, een uitzondering geldt voor de tijdrit. De rangorde van de truien is in genoemde volgorde. Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan moet de trui van de hoogste rangorde worden gedragen. De truien van het/de andere klassement(en) gaat/gaan over naar de eerstvolgende renner in desbetreffende rangschikking. Uiteraard geldt deze regeling niet voor de eindrangschikking in de klassementen, waarbij de prijzen worden uitgereikt volgens de rangschikking.

Artikel 3: Individueel klassement (gele trui)

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der gemaakte tijden per wedstrijdonderdeel vast te stellen. De behaalde tijdsvergoedingen worden afgetrokken, eventuele straftijd wordt bijgeteld. Tijdsvergoedingen worden toegekend aan de renners die de plaatsen 1, 2 en 3 in het dagklassement bezetten. De vergoeding bedraagt respectievelijk  10, 6 en 4 seconden. In de 3e etappe worden respectievelijk 6, 4 en 2 seconden toegekend. In de tijdrit kunnen geen bonificatie seconden worden behaald. De seconden gewonnen in de sprints tellen eveneens mee. In geval van gelijkheid van tijden wordt de klassering bepaald, door de honderdste van een seconde geregistreerd in de tijdrit. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden.
In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

Artikel 4: Puntenklassement (groene trui)

In alle etappes worden aan de eerste vijftien geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het klassement wordt bepaald door optelling van het behaalde aantal punten. Bij gelijkheid zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden:

1. Het aantal etappeoverwinningen;
2. De uitslag in het Algemeen individueel klassement op tijd.

Artikel 5: Algemeen Sprintklassement (blauwe trui)

In eerste etappe zijn er twee sprints en in de tweede etappe zullen er drie sprints worden verreden op plaatsen, die staan vermeld in de routebeschrijving. In de derde etappe wordt er maar 1 sprint verreden, deze is in de 10e ronde. Aan de eerste drie geklasseerde renners worden per sprint respectievelijk 3, 2 en 1 punt toegekend, alsmede 3, 2 en 1 seconde tijdvergoeding, die wordt meegeteld in het algemeen individueel klassement. Het dagelijks sprintklassement wordt verkregen door optelling van de toegekende punten per renner.
Het algemeen sprintklassement wordt bepaald door het aantal punten over de gereden etappes.
Bij gelijkheid aan punten wordt de winnaar van de laatst gehouden sprint als eindwinnaar aangewezen.

Artikel 6: Algemeen Jongerenklassement (witte trui)

Het algemeen jongerenklassement is gelijk te stellen aan het algemeen individueel klassement, met dien verstande dat alleen renners worden geklasseerd die geboren zijn in 2004.

Artikel 7: Algemeen Combinatieklassement (rood-wit blokjes, brabant trui)

Voor het Combinatieklassement geldt dat 1e plaats is 1 punt, 2e plaats is 2 punten etc. en een renner moet in alle drie de klassementen voorkomen, namelijk het Algemeen Individueel klassement, het Algemeen Sprintklassement en het Algemeen Puntenklassement. Degene met de minimale punten, is de winnaar van het klassement.
Bij gelijkheid aantal punten zijn de honderdste van de tijdrit bepalend. Daarna de rit uitslag laatste etappe.

Artikel 7a: Strijdlustige renner (rode trui)

Deze renner wordt gekozen door een geselecteerde groep.

Artikel 8: AVG; privacyverklaring

Onze organisatie heeft een privacyverklaring. Hierin is o.a. opgenomen dat wij foto’s van deelnemers gebruiken. Voor mediadoelen; website, programmaboekje, rondekrant en pers. Deelnemers die hiertegen bezwaar maken kunnen dit kenbaar maken bij de organisatie.

Artikel 9: Ploegenklassement

Het Dagploegenklassement zal worden bepaald door de som van de drie beste tijden van de renners van de betreffende ploeg in de etappe-uitslag. In het geval dat dit geen beslissing brengt zullen de ploegen in de volgorde geklasseerd worden door de som van de plaatsingscijfers van de drie beste renners in de etappe-uitslag. Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in de etappe-uitslag. Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de door de ploegen behaalde resultaten in de dagklassementen van de etappes. In geval dat dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de ploegen onderling te scheiden:
1. door het aantal eerste plaatsen in de dagploegenklassementen;
2. door het aantal tweede plaatsen in de dagploegenklassementen, enz.
3. volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in het Algemeen Individueel Klassement.

Artikel 10: Individuele tijdrit

De startvolgorde van de 4e etappe (individuele tijdrit) is in omgekeerde volgorde van het algemeen klassement na de derde etappe. Maximaal aantal deelnemers: 100 renners.  De renner die na de derde etappe als 100e in het klassement staat start als eerste, vervolgens 99e,  98e, etc. Als laatste renner start de renner die aan de leiding staat in het Algemeen klassement na de derde etappe. De renners starten om de minuut.

Artikel 11: Verboden rijwijzen

Het is verboden te rijden op voet- en rijwielpaden die niet nadrukkelijk zijn opgenomen – en als zodanig vermeld – in het etappeschema. Het passeren van gesloten spoorwegovergangen, of andere vergelijkbare verkeersgeleiders, is eveneens verboden. Renners zijn verplicht aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen en van het begeleidend detachement van de politie te volgen.

Artikel 12: Huldigingen

De renners die voor een huldiging in aanmerking komen, zijn verplicht zich tien minuten na beëindiging van een wedstrijdonderdeel naar het erepodium te begeven teneinde deel te nemen aan de huldiging. Gehuldigd zullen worden: de etappewinnaar en de leiders van de klassementen. Alle huldigingen vinden plaats voor Ambiani in de omgeving van de finish op de Europalaan.  Na de 4e etappe worden gehuldigd de etappewinnaar en de eerste 3 van het eindklassement, alsmede de winnaars van de overige klassementen.

Artikel 13: Tijdlimieten

Voor alle wedstrijdonderdelen geldt een tijdlimiet van 10 procent. De wedstrijdcommissarissen hebben de bevoegdheid van deze bepaling af te wijken in geval van bijzondere omstandigheden. Voor de tijdritten geldt een ruimere limiet, 33,3 procent.

Artikel 14: Straffen

Overtredingen van het reglement worden bestraft volgens de daarvoor door de UCI/KNWU vastgestelde regels.

Artikel 15: Ploegen

Een ploeg houdt op als zodanig te bestaan, als minder dan drie renners van die ploeg in de wedstrijd zijn. De wedstrijdleider heeft het recht de auto van de desbetreffende ploegleider uit de wedstrijd te halen. De hulpverlening aan de overgebleven renners van die ploeg wordt in dat geval toevertrouwd aan een ploegleider van een andere ploeg.

Artikel 16: Presentielijst

De renners moeten uiterlijk 20 minuten voor de officiële starttijd (geneutraliseerde start bij een rit-in-lijn) aanwezig zijn bij de startcontrole om de presentielijst te tekenen. Het niet tekenen van de presentielijst betekent dat de renner niet is vertrokken, en zal derhalve niet in de uitslagen worden opgenomen.

Artikel 17: Wedstrijdschema

Het etappeschema luidt als volgt:

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

3 omlopen, 108,6 km, start 17:15 uur vrijdag 25 juni 2021 in Bladel.

2 omlopen, 124,5 km, start 13:30 uur zaterdag 26 juni 2021 in Lierop.

4 ronden, 94,3 km, start 09.30 uur zondag 27 juni 2021 in Bladel.

Individuele tijdrit, 8,9 km, 1e start 15.00 uur zondag 27 juni 2021 in Bladel.

Artikel 18: Verzet / versnelling

De maximaal toelaatbare versnelling voor junioren bedraagt: 7,93 meter per pedaalomwenteling (b.v. 52 x 14).

Artikel 19: Rugnummers

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vrijdag 25 juni 2021, 14.00 uur in het gemeentehuis van Bladel gelegen aan de Markt, “permanence”. en eindigt om 15.15 uur.  De rugnummers dienen, na inzage van de geldige licenties van de deelnemers, door de ploegleider te worden afgehaald. Naast ploegleiders dienen ook andere officiële begeleiders hun licentie te tonen. De rugnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht. Ook de kaderplaatjes dienen op de juiste wijze aan de fiets te worden bevestigd. Na afloop van de wedstrijd worden de rugnummers door de ploegleider geretourneerd. Niet inleveren van de rugnummers heeft gevolgen voor de uitbetaling van het prijzengeld.

Artikel 20: Karavaan

Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen dient in het bezit te zijn van een geldige licentie.

Artikel 21: Juryvergadering

De juryvergadering zal plaatsvinden:

Op vrijdag 25 juni 2021 om 14:15 uur in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC te Bladel.
Op zaterdag 26 juni 2021 om 12:00 uur in Zaal Van Oosterhout, Van Dongenstraat 18, Lierop.
Op zondag 27 juni 2021 om 12:30 uur bij Firma Schippers nabij van de Finish, Ronddeel 12, 5531 AH Bladel.

Artikel 22: Ploegleidersvergadering

De ploegleidersvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 juni 2021 om 15.15 uur in de permanence in het gemeentehuis van Bladel, Markt te Bladel.
Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen. Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige W.A. verzekering te bezitten.

Artikel 24: Medische Verzorging

De medische verzorging tijdens de wedstrijddagen is in handen van Dr. W. Sanders en Ambulance Event Service te Vlierden en de EHBO Bladel bij de finish.

De ziekenhuizen en telefoonnummers in de omgeving zijn:

Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven
Maxima Medisch Centrum, De Run 4600, Veldhoven
Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg
Ambulance , Julianalaan 34, 5707 HR Helmond

tel.nr. 040-2399111
tel.nr. 040-8888000
tel.nr. 013-5391313
tel.nr. 046-30711371

Artikel 25: Radiofrequentie: 155.9375

Artikel 26: Onvoorzien

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist in wedstrijd technische aangelegenheden de jury, in andere gevallen de organisatie.