Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

output-onlinepngtools (6)
Logo_Kleur
June 30th, July 1st and July 2nd 2023

Menu

Reglement 2023

Artikel 1: Naam en Reglement 

De 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023 staat open voor renners uit de categorie junioren van Nationale selecties, Districtsselecties en Verenigingen- c.q. Clubploegen en wordt verreden volgens de reglementen van de UCI 2023, de aanwijzingen van de politie en de navolgende bepalingen. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 renners. De 72e BESTRONICS Acht van Bladel zal worden verreden van 30 juni tot en met 2 juli 2023. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Bladel, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU/UCI, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage bij de secretaris van de organisatie. 

Artikel 2: Klassementen 

De volgende klassementen zijn van toepassing: 
1. Algemeen Individueel Klassement (gele trui) 
2. Algemeen Puntenklassement (oranje trui) 
3. Algemeen Sprintklassement (blauwe trui) 
4. Algemeen Jongerenklassement (witte trui) 
5. Algemeen Combinatieklassement (rode trui) 
6. Algemeen Kasseienklassement (grijze trui) 
7. Strijdlustige Renner (groene trui) 
8. Algemeen Ploegenklassement (geen truien) 

Alle klassementen worden voorafgegaan door dagklassementen, die als zodanig worden aangegeven. Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan wordt de leiderstrui in de daarop volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner. Echter wanneer deze renner in het bezit is van de trui van wereld- of nationaal kampioen of een andere door de UCI toegekende trui, dan zal hij die dragen. De eerstvolgende geklasseerde draagt dan de leiderstrui. Uiteraard geldt deze regeling niet voor de eindrangschikking in de klassementen, waarbij de prijzen worden uitgereikt volgens de rangschikking. 

Bij bepaling van de diverse klassementen wordt de volgende rangorde aangehouden: 
1. Gele Trui – 2. Groene Trui – 3. Witte Trui – 4. Blauwe Trui – 5. Rood-Wit Trui – 6. Grijze Trui. 

Artikel 3: Individueel klassement (gele trui) 

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der gemaakte tijden per wedstrijdonderdeel vast te stellen. De behaalde tijdsvergoedingen worden afgetrokken, eventuele straftijd wordt bijgeteld. Tijdsvergoedingen worden toegekend aan de renners die de plaatsen 1, 2 en 3 in het dagklassement bezetten. De vergoeding bedraagt respectievelijk 10, 6 en 4 seconden. In de 3e etappe worden respectievelijk 6, 4 en 2 seconden toegekend. In de tijdrit kunnen geen bonificatie seconden worden behaald. De seconden gewonnen in de sprints tellen eveneens mee. In geval van gelijkheid van tijden wordt de klassering bepaald, door de honderdste van een seconde geregistreerd in de tijdrit. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van de plaatsingscijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. 
In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven. 

Artikel 4: Puntenklassement (oranje trui) 

In alle etappes worden aan de eerste vijftien geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het klassement wordt bepaald door optelling van het behaalde aantal punten. Bij gelijkheid zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden: 
1. Het aantal etappeoverwinningen; 
2. De uitslag in het Algemeen individueel klassement op tijd. 

Artikel 5: Algemeen Sprintklassement (blauwe trui) 

In eerste etappe zijn er twee sprints en in de tweede etappe zullen er drie sprints worden verreden op plaatsen, die staan vermeld in de routebeschrijving. In de derde etappe wordt er maar 1 sprint verreden, deze is in de 1e ronde. Aan de eerste drie geklasseerde renners worden per sprint respectievelijk 3, 2 en 1 punt toegekend, alsmede 3, 2 en 1 seconde tijdvergoeding, die wordt meegeteld in het algemeen individueel klassement. Het dagelijks sprintklassement wordt verkregen door optelling van de toegekende punten per renner. 
Het algemeen sprintklassement wordt bepaald door het aantal punten over de gereden etappes. 
Bij gelijkheid aan punten wordt de winnaar van de laatst gehouden sprint als eindwinnaar aangewezen. 

Artikel 6: Algemeen Jongerenklassement (witte trui) 

Het algemeen jongerenklassement is gelijk te stellen aan het algemeen individueel klassement, met dien verstande dat alleen renners worden geklasseerd die geboren zijn in 2006. 

Artikel 7: Algemeen Combinatieklassement (rode trui) 

Voor het Combinatieklassement geldt dat 1e plaats is 1 punt, 2e plaats is 2 punten etc. en een renner moet in alle drie de klassementen voorkomen, namelijk het Algemeen Individueel klassement, het Algemeen Sprintklassement en het Algemeen Puntenklassement. Degene met de minimale punten, is de winnaar van het klassement. 
Bij gelijkheid aantal punten zijn de honderdste van de tijdrit bepalend. Daarna de rit uitslag laatste etappe. 

Artikel 7a: Algemeen Kasseienklassement (grijze trui) 

Het Kasseienklassement wordt samengesteld aan de hand van punten, die kunnen worden verdiend in de 1e, 2e en 3e etappe op de kasseistroken, die middels borden zijn gemarkeerd (zie route-aanduiding).  De punten zijn als volgt te verdienen: 
1e plaats  – 5 punten 
2e plaats  - 3 punten 
3e plaats – 2 punten 
4e plaats – 1 punt 
In geval van gelijkheid zijn het aantal behaalde eerste plaatsen beslissend. Indien het aantal eerste plaatsen gelijk is, dan is de laatst behaalde eerste plaats beslissend.  

Artikel 7b: Strijdlustige renner (groene trui)

Deze renner wordt dagelijks gekozen door een geselecteerde groep. 

Artikel 8: AVG; privacyverklaring

Onze organisatie heeft een privacyverklaring. Hierin is o.a. opgenomen dat wij foto’s van deelnemers gebruiken. Voor mediadoelen; website, programmaboekje, rondekrant en pers. Deelnemers die hiertegen bezwaar maken kunnen dit kenbaar maken bij de organisatie. 

Artikel 9: Ploegenklassement 

Het Dagploegenklassement zal worden bepaald door de som van de drie beste tijden van de renners van de betreffende ploeg in de etappe-uitslag. In het geval dat dit geen beslissing brengt zullen de ploegen in de volgorde geklasseerd worden door de som van de plaatsingscijfers van de drie beste renners in de etappe-uitslag. Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in de etappe-uitslag. Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de door de ploegen behaalde resultaten in de dagklassementen van de etappes. In geval dat dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de ploegen onderling te scheiden: 
1. door het aantal eerste plaatsen in de dagploegenklassementen; 
2. door het aantal tweede plaatsen in de dagploegenklassementen, enz. 
3. volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in het Algemeen Individueel Klassement. 

Artikel 10: Auto koersdirecteur

De wagen van de koersdirecteur zal in de neutralisatie voor het peloton rijden.
En vanuit deze wagen zal de koers worden geopend. Er dient gepaste afstand te worden gehouden van de wagens in de koers. Hij die denkt tegen de bumper van de wagen van de koersdirecteur te moeten rijden, wordt direct uit koers genomen en de schade zal verhaald worden op desbetreffende renner.

Artikel 11: Individuele tijdrit 

De startvolgorde van de 4e etappe (individuele tijdrit) is in omgekeerde volgorde van het algemeen klassement na de derde etappe. Maximaal aantal deelnemers: 100 renners.  De renner die na de derde etappe als 100 in het klassement staat start als eerste, vervolgens 99e,  98e, etc. Als laatste renner start de renner die aan de leiding staat in het Algemeen klassement na de derde etappe. De renners starten om de minuut. 

Artikel 12: Verboden rijwijzen 

Het is verboden te rijden op voet- en rijwielpaden die niet nadrukkelijk zijn opgenomen – en als zodanig vermeld – in het etappeschema. Het passeren van gesloten spoorwegovergangen, of andere vergelijkbare verkeersgeleiders, is eveneens verboden. Renners zijn verplicht aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen en van het begeleidend detachement van de politie te volgen.

Artikel 13: Huldigingen 

De renners die voor een huldiging in aanmerking komen, zijn verplicht zich vijf minuten na beëindiging van een wedstrijdonderdeel naar het erepodium te begeven teneinde deel te nemen aan de huldiging. Gehuldigd zullen worden: de etappewinnaar en de leiders van de klassementen. Alle huldigingen vinden in de nabijheid van de start/finish in de omgeving op de Ronddeel.  Na de 4e etappe worden gehuldigd de etappewinnaar en de eerste 3 van het eindklassement, alsmede de winnaars van de overige klassementen. 

Artikel 14: Tijdlimieten 

Alle renners die de wedstrijd beëindigen met een grotere achterstand dan reglementair is toegestaan ( 12% van de winnende tijd in een etappe en 33% in de tijdrit), komen niet meer voor het klassement in aanmerking. Hierin mag door het college van commissarissen, in geval van buitengewone omstandigheden en in overleg met de organisatie, worden afgeweken. In geval van een als terecht waargenomen incident in de laatste drie kilometer van een etappe-wegwedstrijd zal(zullen) de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich bevonden op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen zullen worden bepaald door de volgorde waarin hij of zij eindstreep passeert. 

Artikel 15: Straffen 

Overtredingen van het reglement worden bestraft volgens de daarvoor door de UCI/KNWU vastgestelde regels. 

Artikel 16: Anti-doping 

Adres; Ronddeel 12, Bladel (Apotheek Zorg), coördinator tel. +31(0)6-29753093 

Artikel 17: Ploegen 

Een ploeg houdt op als zodanig te bestaan, als minder dan drie renners van die ploeg in de wedstrijd zijn. De wedstrijdleider heeft het recht de auto van de desbetreffende ploegleider uit de wedstrijd te halen. De hulpverlening aan de overgebleven renners van die ploeg wordt in dat geval toevertrouwd aan een ploegleider van een andere ploeg. 

Artikel 18: Wedstrijdschema 

Het etappeschema luidt als volgt: 
1e etappe: 3 omlopen, 108,0 km, start 18.00 uur vrijdag 30 juni 2023 in Bladel. 
2e etappe: 2 omlopen, 120,0 km, start 13.30 uur zaterdag 1 juli 2023 in Lierop. 
3e etappe: 4 omlopen,   92,6 km, start 09.30 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 
4e etappe: Individuele tijdrit, 8,6 km, 1e start 15.00 uur zondag 2 juli 2023 in Bladel. 

Artikel 19: Verzet / versnelling 

De maximaal toelaatbare versnelling voor junioren bedraagt: 7,93 meter per pedaalomwenteling (b.v. 52 x 14). 

Artikel 20: Volgerskaravaan en verkeersregelement  

Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, dan wel de wedstrijd volgt als chauffeur van een wagen dient in het bezit te zijn van een geldige licentie. Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige WA-verzekering te bezitten.  
Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Zij moeten zoveel mogelijk rechts op de weg rijden. De aanwijzingen van de begeleidende politie, jury, verkeersregelaars, wedstrijdleiding of organisatie dienen stipt te worden opgevolgd. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. 

Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een verplichte organisatiesticker en/of nummer, stellen de voertuigen zich op aanwijzingen van de organisator op. Alle volgwagens worden eveneens voorzien van de door de KNWU beschikbaar gestelde stroken met functievermelding, zoals wedstrijdleider, jury, materiaal, organisatie, pers, etc. Wagens of motoren welke niet zijn voorzien van de genoemde organisatie- en/of KNWU stroken, zullen direct uit de wedstrijd worden verwijderd. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de auto van de ronde-arts en een neutrale materiaalwagen; hierna volgen de auto’s van de ploegleiders op volgorde van wagennummer.  

De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de wedstrijdkaravaan) is herkenbaar aan een GROENE VLAG.

Artikel 21: Ploegenpresentatie en tekenen van de presentielijst 

Op vrijdag 30 juni 2023 voor aanvang van de eerste etappe is er een ploegen presentatie voor het gemeentehuis van Bladel op de Markt. De ploegen presentatie begint om 16:15 uur.
Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van elke etappe dienen de renners de presentielijst te tekenen. Hierna dient de fiets aangeboden te worden voor de verzetscontrole.  Het niet tekenen van de presentielijst betekent dat de renner niet is vertrokken, en zal derhalve niet in de uitslagen worden opgenomen.

Artikel 22: Juryvergadering

De juryvergadering zal plaatsvinden: 
Op vrijdag: 30 juni 2023 om 14:15 uur in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. 
Op zaterdag: 1 juli 2023 om 12:00 uur in Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop. 
Op zondag: 2  juli 2023 om 12:30 uur bij Firma Schippers nabij van de Finish, Ronddeel 12, 5531 AH Bladel. 

Artikel 23: Ploegleidersvergadering

De Ploegleidersvergadering zal plaatsvinden:
Op vrijdag: 30 juni 2023 om 15:15 uur in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel.

Artikel 24: Afvalzone en bevoorrading 

Om milieuvervuiling tegen te gaan is er in elke etappe een afvalzone ingericht. Deze zone is vlak voor en vlak na de bevoorradingszone. De renners kunnen hier hun afval kwijt welke direct na de wedstrijd door de organisatie wordt opgeruimd. Renners die hun afval toch buiten de zone dumpen, riskeren een boete. Deze zone is aangeduid middels borden 

Artikel 25: Medische Verzorging 

De medische verzorging tijdens de wedstrijddagen is in handen van Dr. W. Sanders en Ambulance Event Service te Vlierden en de EHBO Bladel bij de finish. 
De ziekenhuizen en telefoonnummers in de omgeving zijn: 
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven tel.nr. 040-2399111 
Maxima Medisch Centrum, De Run 4600, Veldhoven     tel.nr. 040-8888000 
Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg    tel.nr. 013-5391313 
Event Service, 162, Ambulance Vlierdenseweg 162, 5756 AC Vlierden tel.nr. 06-53205317 

Artikel 26: Rugnummers 

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vrijdag 30 juni 2023, vanaf 13.30 uur In het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel, “permanence”. en eindigt om 15.15 uur.  De rugnummers dienen, na inzage van de geldige licenties van de deelnemers, door de ploegleider te worden afgehaald. Naast ploegleiders dienen ook andere officiële begeleiders hun licentie te tonen. De rugnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht. Ook de kaderplaatjes dienen op de juiste wijze aan de fiets te worden bevestigd.

Artikel 27: Radiofrequentie: 155.9375 

Artikel 28: COVID-19 (indien van toepassing 

Ondanks dat de COVID-Maatregelen in Nederland niet van kracht zijn op dit moment zou dit gedurende de wedstrijd snel kunnen veranderen. Als organisatie hebben we daarom ook een Covid-19 coördinator vastgesteld. Gedurende onze wedstrijd is dit Hans Dorscheidt (Telefoonnummer 0031-615035972). Voor meer informatie verwijzen we u door naar de corona maatregelen zoals beschreven in ons veiligheidsplan.  

Artikel 29: Onvoorzienbare omstandigheden en andere bijzondere zaken 

In gevallen waarin het UCI reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijd-commissarissen over wedstrijd technische zaken. De organisatie beslist (eventueel) samen met de begeleidende politieorganisatie over alle overige aangelegenheden.  
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door valpartijen of schade door andere bijzondere omstandigheden van welke aard dan ook, welke zich voor, tijdens of direct na de wedstrijd kunnen voordoen. Iedere deelnemer wordt verder geacht zich te gedragen zoals normaal gesproken van een deelnemer mag worden verwacht. Deelnemers welke zich misdragen kunnen door de jury en/of organisatie van (verdere) deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.